DISCLAIMER

Aansprakelijkheid 
Cozas.nl – Cozas wil met deze website met internetadres www.cozas.nl en alle informatie die hieronder is geplaatst jou en andere fashion addicts de mogelijkheid bieden meer over footwear te weten te komen en zo ons assortiment te leren kennen. Wij vragen je als bezoeker van onze website enkele regels voor gebruik van deze site in acht te nemen en dit, net als de voorwaarden, regelmatig te bekijken. Als bezoeker draag je hiervoor de verantwoordelijkheid en ga je met deze regels en voorwaarden akkoord. 

Eigendomsrechten 
Deze website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en figuren. De intellectuele (eigendoms)rechten aangaande deze website berusten bij Cozas. Cozas machtigt je delen van deze site voor niet commerciële doeleinden te kopiëren. Afgezien van deze beperkte toestemming is ieder ander gebruik, geheel of gedeeltelijke vermenigvuldiging en/of reproductie, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cozas, verboden. Een verzoek om toestemming voor gebruik van delen van deze website kan je indienen via info@cozas.nl. Sooco behoudt het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen, wijzigen of aan te vullen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. 

Informatie 
Alle genoemde prijzen zijn in euro, inclusief 21% BTW en exclusief bijdrage in de bezorgkosten tenzij anders aangegeven. Cozas – cozas.nl heeft zich het recht voorbehouden om zonder enige voorafgaande waarschuwing de regels en voorwaarden betreffende het gebruik van de website te veranderen en om het gebruik van (delen van) deze website te beperken. 

Snelkoppeling en andere websites 
Controleer altijd de informatie over wettelijke aspecten en over privacybeleid op alle sites die u via een link bezoekt.